การแทรกวีดีโอประกอบในเว็บไซต์

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites > การแทรกวีดีโอประกอบในเว็บไซต์