การใช้งานฟังก์ชั่น Vlookup

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Excel (Microsoft office 365) > แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ