การใช้งานGoogle Classroom และการสร้างห้องเรียน

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ด้วย Gmail > การใช้งานGoogle Classroom และการสร้างห้องเรียน