การใช้ฉากเขียว (Green Screen) กับโปรแกรม OBS Studio

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งานโปรแกรม OBS Studio เพื่อใช้ในการสอน Online > บทที่ 6: เทคนิคเพิ่มเติมอื่นๆ