การใส่ลูกเล่นการเคลื่อนไหว(Animations)ให้กับวัตถุ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Advanced PowerPoint 365 > การสร้างเทคนิคและลูกเล่นในการนำเสนอ