การ Backup และ Recovery Database

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การดูแลและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมฐานข้อมูล > บทที่ 3 : การ Backup และ Recovery Database