การ Stream ผ่าน YouTube

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งานโปรแกรม OBS Studio เพื่อใช้ในการสอน Online > บทที่ 4: เรียนรู้ OBS Studio เพื่อถ่ายทอดสดออนไลน์(Live Streaming)