ขั้นตอนการทำลายน้ำ(Watermark)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat ในงานเอกสาร EP.1 > แนะนำการใช้งานกับเครื่องมือต่างๆ(Tools)