ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ แบบอัตโนมัติ (ด้วยชื่อ/สกุล/เลขบัตรประชาน) (ITG1Q010)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามโครงการเพื่อการปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ฝทว.3 ทว.,) > บทที่ 4 : งานตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ