ทำความรู้จักกับ e-book

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การสร้าง e-book โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum > บทที่ 1 : ทำความรู้จักกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)