ภาพรวม Database ในโครงการ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร การดูแล บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำหรับผู้ดูแลระบบ > บทที่ 3: การใช้งาน Software ในโครงการเบื้องต้น (VMware vSphere, Oracle Database)