ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) CCTV NVR Hikvision Basic

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร ภาพรวมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในโครงการ สำหรับผู้ดูแลระบบ > ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)