ระบบออกใบนัด เพื่อรับผลการตรวจสอบบริษัท ด้วยชื่อ-สกุล(บริษัท)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน การดูแลและบำรุงรักษาระบบ Application ของระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร (CDS) > บทที่ 11 : ระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร (CDS) ระบบออกใบนัด เพื่อรับผลการตรวจสอบบริษัท ด้วยชื่อ-สกุล(บริษัท)