ส่วนกลาง

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การดูแลระบบงานชำระค่าผ่านทาง ณ จุดให้บริการกรมการขนส่งทางบก > การกำหนดค่าควบคุมระบบและข้อมูลพื้นฐาน