หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม GIMP > ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเรียน