เทคนิคการใช้ Morph Word

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: เทคนิคและลูกเล่น Microsoft PowerPoint365 (VR360) > เทคนิคการใช้ Morph Word