เปิดไวท์บอร์ดบน Jamboard device

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Google Jamboard > เข้าร่วมไวท์บอร์ดสด และเปิดไวท์บอร์ดบนอุปกรณ์ Jamboard