เรียนรู้วิธีทำฉากหลังด้วยกรีนสกรีนและวิธีใส่กรีนสกรีนเอฟเฟกต์

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: สร้างงานวีดีโอบนสมาร์ทโฟน โดยใช้โปรแกรม KineMaster > บทที่ 7 วิธีทำฉากหลังด้วยกรีนสกรีนและวิธีใส่กรีนสกรีนเอฟเฟกต์