เรียนรู้วิธีใส่สติ๊กเกอร์และเสียงเอฟเฟกต์

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: สร้างงานวีดีโอบนสมาร์ทโฟน โดยใช้โปรแกรม KineMaster > บทที่ 4 วิธีใส่สติ๊กเกอร์และเสียงเอฟเฟกต์