แนวคิดการออกแบบ (Design Ideas)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: PowerPoint (Microsoft office 365) > แนวคิดการออกแบบ (Design Ideas)