แนวทางการเก็บรูปภาพและวิดีโอ หลัง Google Photos เลิกฟรี!

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน Google Photos ในการจัดการรูปภาพและวิดีโอ > แนวทางการเก็บรูปภาพและวิดีโอ หลัง Google Photos เลิกฟรี!