แบบทดสอบการสร้าง QR Code แบบมีโลโก้

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การสร้าง QR Code แบบมีโลโก้ > แบบทดสอบการสร้าง QR Code แบบมีโลโก้