แนะนำการใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2016

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Office PowerPoint 2016 > แนะนำการใช้โปรแกรม PowerPoint 2016