แนะนำการใช้โปรแกรม Word 2013/การทำงานกับแฟ้มข้อมูล/การจัดรูปแบบของเอกสาร(การจัดรูปแบบตัวอักษร/การจัดรูปแบบย่อหน้า/การใส่เลขลำดับหรือสัญลักษณ์)/การทำงานกับข้อความในเอกสาร

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Word 2013 > Microsoft Office Word 2013 Part 1