เริ่มทำความรู้จักกับ Zoom Meeting

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting > Part 1 : ทำความรู้จักกับ Zoom Meeting