วิธีใช้งาน Poll Everywhere กรณีเป็นผู้ร่วมตอบคำถาม Participant

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Poll Everywhere > วิธีใช้งาน Poll Everywhere กรณีเป็นผู้ร่วมตอบคำถาม Participant