การจัดรูปแบบ (Format)ต่างๆ ของรายงานและการบันทึกรายงาน

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Tableau Desktop 2019 : Basic > การจัดรูปแบบ(Format) ต่างๆ ของรายงานและการบันทึกรายงาน