การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีช่วยเหลือ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Introduction to UX Designer > แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ UX