การเปลี่ยนหัวเรื่อง(Header)เป็นภาษาไทย

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Tableau Desktop 2019 : Basic > การแสดงหัวเรื่อง (Header) เป็นภาษาไทย