การใช้งาน Marks Card (Color)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Tableau Desktop 2019 : Basic > การใช้งาน Marks Card แบบต่างๆ