การใช้ทรัพยากรมากเกินขีดจำกัด (Overallocated Resources) และการแก้ปัญหา

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Project 2019 > การบันทึกแผนงานและการใช้ทรัพยากรมากเกินขีดจำกัด