ฟังก์ชั่นตัวอักษร เช่น Left, Length ,Lower

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: i-net Clear Reports 2017 > การใช้งานฟังก์ชั่น (Functions) ต่างๆ ช่วงที่ 1/2