ฟังก์ชั่น IF แบบซับซ้อน เพื่อใช้ในการตัดเกรด / ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาข้อมูล

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การประยุกต์ใช้ Microsoft Office Excel 2010 > คำสั่งและฟังก์ชัน Microsoft Office Excel 2010