การใส่เลขหน้า/การสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (Header & Footer)/การวาดรูปแบบต่างๆ(Shape)/การแทรกรูปภาพแบบ Screen Shot/การจัดพิมพ์เอกสาร

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Office Word 2016 > Microsoft Office Word 2016 Part 2