Course Category: Microsoft Office (Office 365)

 • การแก้ปัญหา Troubleshooting Microsoft 365

  การใช้งาน Microsoft 365 ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint […]

 • การออกแบบงานนำเสนอให้สวยงามและน่าสนใจโดยใช้ PowerPoint

  แนะนำเทคนิค ลูกเล่นและฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้การออกแบบงาน […]

 • การสร้าง Infographics โดยใช้ PowerPoint

  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม […]

 • เทคนิคและลูกเล่น Microsoft PowerPoint365 (VR360)

  วิชาเทคนิคและลูกเล่น Microsoft PowerPoint 365 วิชานี้นั้น เราสอนในรูปแบบของ VR360 ท่านสามารถใช้แว่น VR360 เข้ามาเรียนในบทเรียนแต่ละบทเรียนได้ โดยเราสอนเป็นการจำลองให้อยู่ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ของ MS PowerPoint เพื่อให้ท่านสนุกไปกับการเรียนและได้บรรยากาศเสมือนมีอาจารย์มาสอนในท่านในห้องเรียนตัวต่อตัว

 • เทคนิคการใช้ Microsoft Excel365 (VR360)

  ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียน CDGS VR360 ซึ่งจะะเป็นบทเรียนในรูปแบบใหม่ ที่จะให้ทุก ๆ ท่านได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเข้าสู่การเรียนการสอนในโลกของ Virtual Classroom (ห้องเรียนเสมือน 360 องศา)

 • การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft publisher 2021

  Microsoft Publisher เป็นส่วนหนึ่งของชุดการทำงาน ของ Mic […]

 • Advanced PowerPoint 365

  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและลูกเล่นต่างๆในการสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ และจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • Word (Microsoft office 365)

  เป็นโปรแกรมทางด้าน Word Processing เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างเอกสารต้นแบบ การสร้างสารบัญ การสร้างเชิงอรรถ รวมทั้งการจัดตกแต่งเอกสารให้สวยงามและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Microsoft Project 2019

  Microsoft Project 2019 เป็นโปรแกรมด้านการวางแผนและบริหา […]

 • Microsoft Project 2013

  Microsoft Project 2013 เป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการการวางแผนและบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลา ทรัพยากรที่ใช้ รวมทั้งค่าใช้จ่าย และขอบเขตของงานในโครงการนั้นๆ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อีกด้วย